Het dagverzorgingscentrum De Toren

Dagverzorgingscentrum (DVC) De Toren biedt mensen met jongdementie gerichte opvang in een veilige omgeving. De gebruikers kunnen beroep doen op de nodige zorg of deelnemen aan  activiteiten.  Er gaat ook veel aandacht naar de mantelzorger en de omgeving van de gebruiker.

Voor meer informatie over het DVC De Toren, kunt u terecht bij coördinator Dian Thys.

Tel: 03 247 03 56   e-mail: dian.thys(at)gza.be